Nainstalujte si:
       

Překlad ecology


ecology = nauka o životním prostředí; ekologie; ekonometrika
landscape ecology = ekologie krajiny; krajinná ekologie;
plant ecology = ekologie rostlin; rostlinná ekologie;

Překlad ecology z webu:
That's all the ecology can support.  To je všechno, co unese ekologická rovnováha.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoreconomic   economic growth   economical   economics   economizer   economy   eczema   edger