Nainstalujte si:
       

Překlad disconnecting


disconnecting = odpojení (2. p.); odpojující; vypnutí; přerušení; vysunutí; vypínání; rozpojení; oddělení; vypojení; vypínací; přerušovací; vypínací páka
disconnection   disconnector   discontent   discount   discourse   discovered   discrepancy   discretion