Nainstalujte si:

       

Význam slova zoogeografie; zoohygiena; zoologický; zoologie


zoogeografie = nauka o rozšíření živočichů na Zemi

zoohygiena = nauka o ochraně zdraví zvířat, hygiena zvířat

zoologický = určený na chov a vystavování zvířat; živočišný, zvířecí.

zoologie = věda o živočiších

Next: zoom; zoomorfizmus, zoomorfismus    žabó, žabot, šapó, šapo; žakár; žaket; žakéř; žalm