Nainstalujte si:

       

Význam slova zoidiogamie; zombie; zonace; zonální; zoo-


zoidiogamie = opylení rostlin zprostředkované živočichy

zombie = 1. had, v západoafrických kultech uctívaný jako bůh; 2. ostrý míchaný alkoholický nápoj

zonace = pásmovitost

zonální = pásmový, oblastní

zoo- = první část složených slov mající význam 1. živočich, živočišný; 2. živý

Next: zoobentos; zoocenóza, zoocenosa; zoochorie; zoocid    zoon politikon, zóon polítikon; zoonóza, zoonosa