Nainstalujte si:

       

Význam slova žabó, žabot, šapó, šapo; žakár; žaket; žakéř; žalm


žabó, žabot, šapó, šapo = krajková ozdoba šatů kolem krku

žakár = text. složitá vazba nebo vzor; tkalcovský stav na. tkaní velkých vzorů

žaket = druh společenského oblečení

žakéř = středověký potulný recitátor, zpěvák a hudebník

žalm = náboženská píseň starohebrejského původu; teskná píseň nebo báseň

Next: žaltář; žaluzie; žampion, žampión; žandarmerie    žokej, jockey; žokejka; žold; žoldnéř; žolík