Nainstalujte si:

       

Význam slova xenobiotikum; xenoekie; xenofilní; xenofobie


xenobiotikum = látka živým organizmům cizí

xenoekie = náhodný, výskyt organizmu ve zcela jiném, prostředí, než v jakém obvykle žije

xenofilní = nemající strach z cizích lidí

xenofobie = odpor, nepřátelství, strach, nedůvěra ke všemu cizímu

Next: xenokracie; xenolit; xenon; xero-; xerodermie    xylotomie; xylóza, xylóza,xylosa; Yankee, yankee