Nainstalujte si:

       

Význam slova volonté générale; volontér; volt; volta; voltiž


volonté générale = obecná vůle; východisko teorie společenské smlouvy

volontér = dobrovolný pracovník

volt = jednotka elektrického napětí

volta = označení při opakování části hudební skladby; starší italský společensky tanec v třídobém taktu

voltiž = akrobacie na napjatém laně; náskok na neosedlaného koně a akrobacie na něm

Next: voltmetr; volumen; volumetrie    vulkanický; vulkanista; vulkanit