Nainstalujte si:

       

Význam slova vokabulář; vokalista; vokalizace, vokalisace


vokabulář = název středověkých slovníků; seznam, soupis, slovník

vokalista = zpěvák, obv. chrámový

vokalizace, vokalisace = změna hlásky v samohlásku; vkládání samohlásky mezi souhlásky nebo připojování samohlásky k souhlásce

Next: vokalizmus, vokalismus; vokalíza, vokalisa; vokativ    vomitus; vonneguteskní; vorní; vortex; votant