Nainstalujte si:

       

Význam slova vitriol; vitrína; vivace; vivaristika; vivat


vitriol = žíravina, obv. kyselina sírová

vitrína = zasklená skříň

vivace = živě

vivaristika = chov teplomilných živočichů

vivat = provolávání slávy, ať žije!

Next: vivárium; viviparie; vivisekce; vivo; vizáž, visáž    vokalizmus, vokalismus; vokalíza, vokalisa; vokativ