Nainstalujte si:

       

Význam slova virulence; vis maior; viscerální


virulence = účinnost, životnost, schopnost mikroorganizmů vyvolat infekci

vis maior = vyšší moc, neodvratitelná událost

viscerální = útrobní

Next: viska, whisky, whiskey; viskozita, viskosita    vivárium; viviparie; vivisekce; vivo; vizáž, visáž