Nainstalujte si:

       

Význam slova virtuozita, virtuosita; virtuózní, virtuosní


virtuozita, virtuosita = dokonalé ovládání hry na hudební nástroj; mistrovství, bravura

virtuózní, virtuosní = týkající se hudebního mistrovství; dokonalý, mistrovský

Next: virulence; vis maior; viscerální    vitriol; vitrína; vivace; vivaristika; vivat