Nainstalujte si:

       

Význam slova vihára; vikariát; vikář; viking; vikomt


vihára = indická klášterní stavba

vikariát = vikářství; úřad, funkce vikáře; církevní správní obvod

vikář = kněz pověřený správou několika farností; pomocník faráře

viking = účastník dobyvačných výprav podnikaných v 8.- 11. století ze Skandinávie

vikomt = šlechtický titul hierarchicky postavený mezi hrabětem a baronem

Next: vikslajvant; viktimizace; viktimologie; vikuňa    virilita; virion; virologie; viróza, virosa