Nainstalujte si:

       

Význam slova vibro-; vibrovat; vice versa; vice-; viceadmirál


vibro- = první část složených slov mající význam, chvění, kmitání, vibrace

vibrovat = chvět se, kmitat

vice versa = obráceně, naopak

vice- = předpona složených slov mající význam místo někoho, něčeho, zástupce, druhý v pořadí

viceadmirál = místoadmirál

Next: viceguvernér; vicemiss; vicemistr; vicepremiér    vidimace; vidovat; vietcong; vietovy vzorce