Nainstalujte si:

       

Význam slova vibrace; vibrafon; vibranta; vibrato; vibrátor


vibrace = chvění, vibrování; kmitání

vibrafon = samoznějící ladný hudební bicí nástroj

vibranta = hláska vznikající chvěním jazyka kmitavá souhláska

vibrato = hud. chvějivě; přirozené kolísání frekvence a amplitudy tónu při zpěvu nebo nástrojové hře

vibrátor = zařízení budící chvění, vibraci, kmitání; vibrující zařízení

Next: vibro-; vibrovat; vice versa; vice-; viceadmirál    videotelefon; videotex; videotext; videotéka; vidi