Nainstalujte si:

       

Význam slova vesna; vesperale; vestálka; vestibul


vesna = jaro

vesperale = katolická liturgická kniha obsahující nešporové texty s notací

vestálka = starořímská panenská kněžka ; cudná dívka

vestibul = dvorana, vstupní hala, předsálí; lék. vestibulum předsíň, vchod např. dutiny nosní, ústní

Next: vestibulologie; veteraniáda; veterán; veterinářství    vibro-; vibrovat; vice versa; vice-; viceadmirál