Nainstalujte si:

       

Význam slova verzifikace, versifikace; verzus, versus; vesměs


verzifikace, versifikace = převedení do veršů, zveršování, veršování

verzus, versus = proti

vesměs = zpravidla, obvykle

Next: vesna; vesperale; vestálka; vestibul    vibrace; vibrafon; vibranta; vibrato; vibrátor