Nainstalujte si:

       

Význam slova verzálka, versálka, verzála, versála-; verze, verse


verzálka, versálka, verzála, versála- = velké písmeno

verze, verse = varianta, obměna, jedna z několika rozdílných podob textu, vylíčení události z vlastního hlediska; rozcházející se zprávy, o téže události.

Next: verzifikace, versifikace; verzus, versus; vesměs    župa; župan; žurnalista; žurnalistika