Nainstalujte si:

       

Význam slova verbalistní; verbalizmus, verbalismus


verbalistní = mnohomluvný, verbalistický

verbalizmus, verbalismus = zbytečná mnohomluvnost

Next: verbalizovat, verbalisovat; verbální; verbež    zoroastrizmus, zoroastrismus; zóna; zygo-; zygota