Nainstalujte si:

       

Význam slova védy, véd; véna; Via Lattea; via facti; viadukt


védy, véd = soubor ústně tradovaných staroindických literárních památek

véna = žíla

Via Lattea = mléčná dráha

via facti = vývojem věci, ve skutečnosti

viadukt = obloukový most převádějící dopravu přes široké údolí, vodní toky

Next: vibrace; vibrafon; vibranta; vibrato; vibrátor    videorekordér, videorecorder; videotechnika