Nainstalujte si:

       

Význam slova vazelína, vaselina; vazo-, vaz-, vaso-, vas-


vazelína, vaselina = plastická směs pevných i kapalných uhlovodíků, základ různých mastí

vazo-, vaz-, vaso-, vas- = první část složených slov mající význam céva, cévní

Next: vazodilatace, vasodilatace    Ywka, YWCA; yzop; zaire, zair; zambo; zapadnictví