Nainstalujte si:

       

Význam slova variabilita; variabilní; variabilnost; variace


variabilita = proměnlivost, odchylnost od normálu nebo typu, variabilnost

variabilní = proměnlivý

variabilnost = proměnlivost, odchylnost od normálu nebo typu, variabilita

variace = obměna, střídání, přeměna; tvarová úchylka

Next: variační; variance; varianta; varicela, varicella    xerostomie; xerotermní; xerotický; xerox