Nainstalujte si:

       

Význam slova valence; valenční; valentní; valér, valeur


valence = hodnota, platnost, významnost; schopnost vázat se s prvky, jednotkami, slovy

valenční = schopný vázat se s něčím; vazbový

valentní = platný; vážící se

valér, valeur = 1. odstupňování tónové intenzity barvy od jasnosti do sytosti tmavých tónů; 2. estetická hodnota v umění

Next: valgózní, valgosní; validace; validita; valkýra    world wide web; wrestling; wu wej; xantipa; xanto-