Nainstalujte si:

       

Význam slova vadium, vádium; vadózní, vadosní; vafle, waffle


vadium, vádium = jistota, záloha složená jako záruka na splnění určitého nároku

vadózní, vadosní = plytký, spodní; vsáklý ze zemského povrchu do podzemních vrstev

vafle, waffle = oplatka

Next: vagabund; vagace, vakace; vagant; vagilní    warez; warrant; wasabi; watchman; waterloo