Nainstalujte si:

       

Význam slova utilitarizmus, utilitarismus; utilitární


utilitarizmus, utilitarismus = postoj a hodnocení pudle míry užitečnosti

utilitární = hledící na prospěch, upřednostňující prospěšnost, užitek, prospěch

Next: utilizace, utilisace; utopický; utopie    vulkanický; vulkanista; vulkanit