Nainstalujte si:

       

Význam slova uterus; util; utilita, utility


uterus = děloha

util = pomyslná jednotka užitečnosti předmětu

utilita, utility = užitečnost, funkčnost; program vykonávající jisté pomocné činnosti

Next: utilitarizmus, utilitarismus; utilitární    vulgarizmus, vulgarismus; vulgární; vulgárnost