Nainstalujte si:

       

Význam slova univerzitní, universitní; univerzum, universum


univerzitní, universitní = týkající se univerzity nebo humanitní a přírodovědné vysoké školy

univerzum, universum = kosmos, vesmír, veškerenstvo

Next: uníverzalita, universalita; unlimited; unplugged    vizitka, visitka; vizuální, visuální