Nainstalujte si:

       

Význam slova univerzálie, universalia; univerzální, universální


univerzálie, universalia = obecné pojmy, obecniny

univerzální, universální = všeobecný, všestranný, zaměřený k všestrannému použití

Next: univerziáda, universiáda; univerzita, universita    vivárium; viviparie; vivisekce; vivo; vizáž, visáž