Nainstalujte si:

       

Význam slova unisex; unisono; unit; unitarizmus, unitarismus


unisex = jednopohlavnost; nerozlišitelnost mužského a ženského oblečení, účesu

unisono = 1. hud. jednohlasně; jednohlas; 2. jednomyslně, souhlasně

unit = (měrná) jednotka, díl, dílek

unitarizmus, unitarismus = 1. systém organizace státní moci vykonávané jednotně ústřední vládou; 2. náboženské hnutí zdůrazňující jednotu Boha a odmítající dogma o Trojici

Next: unitární; univerbizace, univerbisace    vitaminace; vitaminizace, vitaminisace; vitální