Nainstalujte si:

       

Význam slova ultima thule; ultimativní; ultimátum; ultra-


ultima thule = přen. země na konci světa (podle starověkého označení Thule jako země na nejzazším severu)

ultimativní = rozhodný, krajní, bezpodmínečný; vydírající

ultimátum = termínovaný kategorický, rozhodující požadavek

ultra- = první část složených slov mající význam nad, přes, neobyčejně, krajně

Next: ultrafialový; ultrafiltrace; ultralevicový    vikýř; vila; vilózní, vilosník; vimpel; vimperk