Nainstalujte si:

       

Význam slova typizace, typisace; typografie; typologie


typizace, typisace = 1. omezování velkého počtu výrobků výběrem užšího počtu výrobků podle nejvhodnějších parametrů a hospodářské potřeby; usměrnění činnosti na určitý okruh, druh; 2. roztřídění podle typů

typografie = 1. technika tisku z výšky, knihtisk; 2. souborné označení pro tiskárenský průmysl

Next: tyran; tyranie; tyranizovat, tyranisovat; tyratron    videofon; videokamera; videokazeta; videoklip