Nainstalujte si:

       

Význam slova tropeum, tropaeum, tropaion; tropický


tropeum, tropaeum, tropaion = památník vítězství s trofejemi; ozdobný emblém v podobě plastiky trofejí nad hlavní římsou průčelí budov

tropický = 1. pocházející z tropů; horký, parný; 2. obrazný, přenesený

Next: tropikalizace, tropikalisace; tropiko, tropico    verbalistní; verbalizmus, verbalismus