Nainstalujte si:

       

Význam slova triviální; trivium; trochej; trochoida; trofej


triviální = jednoduchý, otřepaný, banální

trivium = trojice předmětů na středověkých školách, (gramatika, logika, rétorika); trojice vyučovacích předmětů ve starší kole (čtení, psaní, počítání)

trochej = dvouslabičná stopa s první slabikou dlouhou nebo přízvučnou a druhou krátkou nebo nepřízvučnou

trochoida = rovinná křivka

trofej = 1. upomínka na lov, upravený úlovek nebo část úlovku; 2. cena za vynikající výkon

Next: troficita; trofický; trofie; trofika    velum, vélum; velur; veluršifon, veluršifón; velvet