Nainstalujte si:

       

Význam slova tritikale, triticale; tritium, tricium; tritol


tritikale, triticale = žitovec, mezirodový kříženec mezi pšenicí a žitem

tritium, tricium = radioaktivní izotop vodíku s atomovým číslem 3

tritol = výbušnina, trhavina; trinitrotoluen

Next: triumf; triumfální; triumvirát; trivialita    vekslák; vektor; velára; velo-