Nainstalujte si:

       

Význam slova trigonometrie; trigram; trik; triklinický


trigonometrie = nauka o goniometrických a později i cyklometrických funkcích, goniometrie

trigram = skupina tří písmen

trik = 1. lest, úskok; důvtipný zásah; 2. způsob snímání nebo zpracování kinematografického obrazu, kterým se určité situaci dodává dojem skutečnosti

triklinický = trojklonný

Next: trikolora, trikolóra; trikotýn; trilek; trilema    vaterland; vatu; vaudeville; vazal, vasal; vazari