Nainstalujte si:

       

Význam slova trifurkace; triga; trigamie; trigeminus; trigon


trifurkace = rozdělení do tří větví

triga = trojspřeží; sousoší nebo plastika zobrazující trojspřeží

trigamie = současné manželství se třemi ženami

trigeminus = trojklanný nerv

trigon = trojúhelník

Next: trigonometrie; trigram; trik; triklinický    vaskulární; vaskulózní, vaskulosní; vatelín