Nainstalujte si:

       

Význam slova trienální; trienium; triér; triéra; triforium


trienální = opakující se po třech letech

trienium = tříleté období

triér = čistič zrna

triéra = starořecká nebo starořímská loď se třemi řadami vesel nad sebou, trirema

triforium = tři sdružená okna; ochoz probíhající v tloušťce zdi pod okny nad arkádami

Next: trifurkace; triga; trigamie; trigeminus; trigon    varna; varotron; varózní, varosní; varroáza; varta