Nainstalujte si:

       

Význam slova triblastika; tribologie; tribun; tribunál; tribut


triblastika = mnohobuněčný organismus

tribologie = nauka o tření

tribun = zástupce, mluvčí, obhájce (lidu)

tribunál = soud

tribut = daň; poplatek

Next: triceps; trichauxe, trichauxis    valgózní, valgosní; validace; validita; valkýra