Nainstalujte si:

       

Význam slova trematodóza, trematodosa; tremolo; tremor


trematodóza, trematodosa = parazitární onemocnění způsobené motolicemi

tremolo = silnější kolísání frekvence a amplitudy tónu při zpěvu nebo nástrojové hře; rejstřík varhan nebo harmonia

tremor = třes

Next: tremp, tramp; trempink, tramping; trenažér    vadium, vádium; vadózní, vadosní; vafle, waffle