Nainstalujte si:

       

Význam slova traveller's cheque; travertin; traverz, travers


traveller's cheque = cestovní bankovní šek

travertin = pórovitá vápnitá usazenina vznikající vylučováním uhličitanu vápenatého z vodních pramenů, vápenný sintr

traverz, travers = 1. vodorovný přechod při horolezeckém výstupu; 2. úhybný krok koně při vysoké jezdecké škole

Next: traverza, traversa; travestie; travé, travée    uzance, usance; uzuální, usuální