Nainstalujte si:

       

Význam slova tranzitivnost, transitivnost


tranzitivnost, transitivnost = 1. přechodovost, přechodnost; 2. tranzitivitala druh vztahu mezi dvěma veličinami

Next: tranzitivum, transitivum; tranzitní, transitní    uro-; urogenitální; urografie