Nainstalujte si:

       

Význam slova transsubjektivní; transsubstanciace; transudace


transsubjektivní = přesahující osobní subjekt, nezávislý na prožitku

transsubstanciace = názor, že při svátostném aktu dochází ke změně podstaty užitých živlů, např. při eucharistii

transudace = nasakování, pronikání krvi nebo tělních tekutin do tkáně nebo do tělních dutin

Next: transudát, transsudát; transuran    update; upgrade; upload; uracil; uragán; uran