Nainstalujte si:

       

Význam slova transkripce; translace; translační; translatologie


transkripce = přepis, přepisování; fonetický přepis; úprava hudební skladby pro jiný nástroj

translace = přemístění, posun, posouvání, posunutí, přenášení, přenos, překlad

translační = postupný

translatologie = teorie uměleckého překladu

Next: transliterace; translokace; transmigrace    unikum; unilaterální; union; Union Jack