Nainstalujte si:

       

Význam slova transhumance; transkontinentální; transkribovat


transhumance = sezónní přesun zvířat a pastevců mezi zimními a letními pastvišti

transkontinentální = procházející celým kontinentem, na opačném konci kontinentu

transkribovat = přepisovat, přepsat jiným způsobem, provádět transkripci

Next: transkripce; translace; translační; translatologie    uniformizmus, uniformismus; unikát; unikátní