Nainstalujte si:

       

Význam slova transgenoze, transgenose; transgrese; transgresiv


transgenoze, transgenose = přenos genetické informace

transgrese = překročení, přestup, porušení

transgresiv = přechodník

Next: transhumance; transkontinentální; transkribovat    unicelulární; unie; unifikace; uniforma; uniformita