Nainstalujte si:

       

Význam slova transdisciplinární; transduktor; transept; transfer


transdisciplinární = přesahující jednotlivé obory, nadoborový

transduktor = elektromagnetické zařízení používané jako regulátor nebo elektromagnetický zesilovač

transept = architektura: Jedná se o křížení hlavní lodi s příčnou. Je to též jeden z určujících prvků katedrály.

transfer = přenos, přesun, převod (informací, věcí, poznatků, kapitálů)

Next: transfixe; transfokátor; transformace    umbikulus, umbiculus; umbra; umlaut; umpire