Nainstalujte si:

       

Význam slova tradiční; trading; tradovat


tradiční = od podstatného jména tradice - souhrn společenských, kulturních a jiných , ustálených zvyků, obyčejů, pravidel ... / viz Akademický slovník cizích slov

trading = obchodní vztah; označení obchodní společnosti

tradovat = předávat, sdělovat, dále šířit

Next: traducianizmus, traducianismus; tradukce; tragant    týpí, teepee, tepee; URMIZA; ubikace; ubikvist