Nainstalujte si:

       

Význam slova trachyt; track; trackball; trademark, trade-mark


trachyt = jemnozrnná výlevná hornina s převahou živců

track = 1. klusácká dostihová dráha; 2. pravidelná trať námořní lodi mezi dvěma přístavy; 3. stopa na kompaktní desce

trackball = kulový ovladač, zejm. u přenosných počítačů

trademark, trade-mark = ochranná známka zboží, obchodní značka firmy

Next: tradeskancie; tradeunion    typizace, typisace; typografie; typologie