Nainstalujte si:

       

Význam slova tracheostomie; tracheotomie; trachodon; trachom


tracheostomie = chirurgický zákrok, kdy se v průdušnici na krku vytvoří trvalý otvor zajišťující dýchání

tracheotomie = chirurgické otevření průdušnice

trachodon = vyhynulý býložravý ještěr

trachom = chronické infekční oční onemocnění spojivek a rohovky

Next: trachyt; track; trackball; trademark, trade-mark    tyndalizace, tyndalisace, tyndalace-; typický