Nainstalujte si:

       

Význam slova toxoplazmóza, toxoplasmosa; tóga; tónika; tónina


toxoplazmóza, toxoplasmosa = parazitární nemoc přenosná ze zvířat na člověka

tóga = starořímský dlouhý mužský šat; dlouhý svrchní šat

tónika = základní tón tóniny; základní akord tóniny

tónina = příslušnost tónového materiálu hudební skladby k určité stupnici; odstín řeči

Next: tóno-; tónometr; tónorod; tóra, torah, thora    tutor; tutti-frutti; túje; tvil, twill; tvíd, tweed