Nainstalujte si:

       

Význam slova torzo, torso; tosto; totalita


torzo, torso = neúplně zachovaný nebo nedokončený objekt, dílo

tosto = hud. rychle

totalita = úplnost, celost; násilný režim, vnucená jednota

Next: totalitarismus, tatalitarizmus; totalitní; totální    tuboovaritida, tuboovaritidis; tubus